By alpinesoils

Slovenski vprašalnik

Sektor na katerega se vprašanje nanaša:

Naslovi vprašanje na konkretnega strokovnjaka:
Dr Tomaž Kralj AGRARIUS, tla in okolje, Tomaž Kralj s.p. - TK
Dr Aleksander Marinšek Gozdarski inštitut Slovenije/Oddelek za gozdno ekologijo - AM
Dr Borut Vrščaj Kmetijski inštitut Slovenije/Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire - BV
Dr Tomaž Prus Univerza v Ljubljani/Biotehniška fakulteta/Oddelek za agronomijo - TP
Dr Mateja Muršec Univerza v Mariboru/Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - MM
Dr Helena Grčman Univerza v Ljubljani/Biotehniška fakulteta/Oddelek za agronomijo/ - HG
Dr Primož Simončič Gozdarskega inštituta Slovenije/Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov - PS
Dr Blaž Repe Filozofska fakulteta/Oddelek za geografijo - BR
Dr Rok Mihelič Univerza v Ljubljani/Biotehniška fakulteta/Oddelek za agronomijo - RM
By alpinesoils

Metadatenkatalog

I consent to the conditions.

Sektor na katerega se vprašanje nanaša:

Naslovi vprašanje na konkretnega strokovnjaka:
Dr Tomaž Kralj AGRARIUS, tla in okolje, Tomaž Kralj s.p. - TK
Dr Aleksander Marinšek Gozdarski inštitut Slovenije/Oddelek za gozdno ekologijo - AM
Dr Borut Vrščaj Kmetijski inštitut Slovenije/Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire - BV
Dr Tomaž Prus Univerza v Ljubljani/Biotehniška fakulteta/Oddelek za agronomijo - TP
Dr Mateja Muršec Univerza v Mariboru/Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - MM
Dr Helena Grčman Univerza v Ljubljani/Biotehniška fakulteta/Oddelek za agronomijo/ - HG
Dr Primož Simončič Gozdarskega inštituta Slovenije/Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov - PS
Dr Blaž Repe Filozofska fakulteta/Oddelek za geografijo - BR
Dr Rok Mihelič Univerza v Ljubljani/Biotehniška fakulteta/Oddelek za agronomijo - RM
By alpinesoils

Global Soil Partnership

FAO Global Soil Partnership

The Global Soil Partnership was founded in 2013 in the framework of the FAO (Food and Agriculture
Organisation of the UN). Their pillars of action are soil management, awareness raising, research,
information and data as well as international harmonisation. More than 200 organisations are partners in
the Global Soil Partnership. An important accomplishment is the proclamation of the International Year of Read more “Global Soil Partnership”